Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 163 gatunki roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze geobotanicznej Podkrainy Zachodniobeskidzkiej, czyli Beskidów Zachodnich razem z Przedgórzem Zachodniokarpackim (Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Średni, Wyspowy, Sądecki i […]

Rośliny chronione Sudetów

Rośliny chronione Sudetów Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 167 gatunków roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze Sudetów, Pogórza Zachodniosudeckiego i Przedgórza Sudeckiego. Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. W […]

Storczyki Polski – etymologia

Storczyki Polski – etymologia Format A5, oprawa twarda, liczba stron: 128. Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. Po raz pierwszy w Polsce podaje zasady tworzenia polskich nazw roślin i wyjaśnia pochodzenie nazw wszystkich, czyli 54 gatunków oraz […]