Edukacja, szkolenia i promocja ochrony przyrody

Firma GISSA oferuje szkolenia i zajęcia edukacyjne (także wycieczki terenowe) z zakresu botaniki i ochrony przyrody oraz Natury 2000. Ich tematyka może dotyczyć np. nauki rozpoznawania roślin, posługiwania się kluczami i atlasami do ich identyfikacji, nauki rozpoznawania siedlisk przyrodniczych, współczesnych zagrożeń środowiska przyrodniczego, oraz innych kwestii dot. ochrony przyrody i szaty roślinnej Dolnego Śląska.

Przygotowywanie projektów ścieżek i tablic przyrodniczo-dydaktycznych popularyzujących wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony.

Czynna ochrona przyrody: nadzór nad jej realizacją i monitoring

Reintrodukcje i metaplantacje pozwalają przywrócić do środowiska przyrodniczego lub przenieść w bezpieczne miejsce populacje gatunków zagrożonych. Zabiegi te wymagają odpowiednich kwalifikacji, znajomości biologii i ekologii danego gatunku.