Gissa Firma

O FIRMIE

Firma GISSA Wojciech Giża jest wydawnictwem autorskim istniejącym od 2006 roku. Publikuje głównie książki przyrodnicze i krajoznawcze, których nikt wcześniej nie napisał dla tych, którzy potrzebują je przeczytać. Ambicją Firmy jest wydawanie książek o najwyższej jakości pod względem merytorycznym, estetycznym i technicznym. W doborze tematów książek Firma kieruje się własnymi zainteresowaniami i intuicją. Dotyczą one zagadnień przyrodniczych, etnobotanicznych, kulturowych, historycznych, turystycznych i językowych oraz obszarów wiedzy powstałych na styku wymienionych dziedzin.

Wydawanie książek stało się punktem wyjścia do prowadzenia prelekcji, wykładów i szkoleń, a z racji wykształcenia biologicznego właściciela, Firma prowadzi również nadzór nad metaplantacją i reintrodukcją gatunków roślin chronionych.

Pobierz mój darmowy ebook o książkach.