Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 163 gatunki roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze geobotanicznej Podkrainy Zachodniobeskidzkiej, czyli Beskidów Zachodnich razem z Przedgórzem Zachodniokarpackim (Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Średni, Wyspowy, Sądecki i zachodnia część B. Niskiego (do miejscowości Wysowa, Ropa, Szymbark), dalej Gorce, Kotlina Żywiecka, Sądecka oraz Pogórze Orawsko-Jordanowskie, a także Pogórze Śląskie, Wielickie i Ciężkowickie.

Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. W opisie każdego gatunku znajdziecie Państwo informacje dotyczące jego ochrony, zagrożeń i ekologii, istotne cechy taksonomiczne do rozpoznawania w terenie oraz najbardziej rozbudowane, interesujące informacje z zakresu biologii i nauk pokrewnych, m. in. etnobotaniki.

Absolutna nowość! Dla wygody korzystania z tej książki poszczególne gatunki pogrupowano według barwy kwiatów, a tekst zilustrowano 319 znakomitymi fotografiami oraz dodano słownik terminów biologicznych stosowanych w tekście. Recenzję napisała prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik. Książka niedostępna w księgarniach.

Jest to pierwsza tego typu publikacja w historii Beskidów Zachodnich!

Najlepsze opisy roślin w Polsce!

Cena: 75 zł.

Na życzenie dedykacja Autora.

Przy zakupie większej liczby egzemplarzy, możliwe jest obniżenie ceny zakupu.

Rośliny chronione Sudetów

Rośliny chronione Sudetów

Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 167 gatunków roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze Sudetów, Pogórza Zachodniosudeckiego i Przedgórza Sudeckiego.

Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. W opisie każdego gatunku znajdziecie Państwo informacje dotyczące jego ochrony, zagrożeń i ekologii, istotne cechy taksonomiczne do rozpoznawania w terenie oraz najbardziej rozbudowane, interesujące informacje z zakresu biologii i nauk pokrewnych, m. in. etnobotaniki.

Absolutna nowość! Tekst zilustrowany jest 356 znakomitymi fotografiami i mapkami rozmieszczenia gatunków krytycznie zagrożonych (CR). Dla wygody korzystania z tej książki poszczególne gatunki pogrupowano według barwy kwiatów i dodano słownik terminów biologicznych stosowanych w tekście. Recenzję napisał prof. dr hab. Bronisław Wojtuń. Książka niedostępna w księgarniach.

Jest to pierwsza tego typu publikacja w historii Sudetów!

Najlepsze opisy roślin w Polsce!

Cena: 75 zł.

Na życzenie dedykacja Autora.

Przy zakupie większej liczby egzemplarzy, możliwe jest obniżenie ceny zakupu.

Storczyki Polski - etymologia

Storczyki Polski - etymologia

Format A5, oprawa twarda, liczba stron: 128. Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. Po raz pierwszy w Polsce podaje zasady tworzenia polskich nazw roślin i wyjaśnia pochodzenie nazw wszystkich, czyli 54 gatunków oraz 7 podgatunków występujących u nas storczykowatych. W przypadku 15 nazw podano ich etymologię po raz pierwszy w ogóle.

Nazwy storczyków zawierają informacje o cechach morfologicznych i ekologii poszczególnych gatunków, by to zilustrować książkę opatrzono znakomitymi fotografiami (74) i kolorowymi drzeworytami z XIX wieku (46), a także portretami wybitnych ludzi uhonorowanych nazwą gatunkową lub rodzajową (7).

Po przeczytaniu tej książki wszystkie nazwy, łącznie z wyblinem, tajężą, kruszczykiem, miodokwiatem itd., stają się zrozumiałe, a ich zapamiętanie i skojarzenie z odpowiednim gatunkiem bardzo proste.

Absolutna nowość! Jest to pierwsza tego typu publikacja w historii botaniki polskiej i języka polskiego(!), dlatego została opatrzona recenzjami: biologa - prof. dr hab. Jadwigi Anioł-Kwiatkowskiej i polonisty - prof. dr hab. Jana Miodka. Książka niedostępna w księgarniach.

Cena: 55 zł.

Na życzenie dedykacja Autora.

Przy zakupie większej liczby egzemplarzy, możliwe jest obniżenie ceny zakupu.