RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku (DzU 2018 poz. 1000), informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA GISSA WOJCIECH GIŻA.
Dane te wykorzystane są jedynie w celu: wysłania książek pod wskazany adres i ewentualnie do wystawienia faktury. Podanie ich jest dobrowolne, ale wymagane do przesłania zamówionych książek i prawidłowego wystawienia faktury.
Podane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych!
Dane te będą przechowywane tak długo, jak nakazuje obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej. W tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie na żądanie, uprawnionym podmiotom władzy publicznej.

W tym czasie macie Państwo prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przeniesienia danych, w przypadkach oraz na zasadach określonych w przepisach RODO.
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że wasze dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe do Firmy GISSA podane są na stronie internetowej: https://www.wgfgissa.pl