Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich

Rośliny chronione Beskidów Zachodnich Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 163 gatunki roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze geobotanicznej Podkrainy Zachodniobeskidzkiej, czyli Beskidów Zachodnich razem z Przedgórzem Zachodniokarpackim (Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Średni, Wyspowy, Sądecki i […]

Rośliny chronione Sudetów

Rośliny chronione Sudetów Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 208. Opisano w niej 167 gatunków roślin chronionych stwierdzonych obecnie na obszarze Sudetów, Pogórza Zachodniosudeckiego i Przedgórza Sudeckiego. Książka bardzo starannie wydana, pod względem merytorycznym i estetycznym oraz napisana lekkim językiem. W […]

Rośliny chronione Wrocławia i powiatu

Rośliny chronione Wrocławia i powiatu wrocławskiego Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 96. Zawiera opisy 69 gatunków roślin chronionych przedstawionych na 170 fotografiach. Opisy dotyczą biologii, ekologii, zagrożeń i ochrony poszczególnych gatunków oraz niepublikowanych w książkach tego typu informacji m. in. z […]

Rośliny chronione ziemi kłodzkiej

Rośliny chronione ziemi kłodzkiej Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 128. Zawiera opisy 112 gatunków roślin chronionych przedstawionych na 230 fotografiach. Opisy dotyczą biologii, ekologii, zagrożeń i ochrony poszczególnych gatunków oraz niepublikowanych w książkach tego typu informacji m. in. z wyjaśnieniem […]

Rośliny chronione Ziemi Ząbkowickiej

Rośliny chronione Ziemi Ząbkowickiej Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 112. Zawiera opisy 50 gatunków roślin chronionych przedstawionych na 128 fotografiach. Opisy dotyczą biologii, ekologii, zagrożeń i ochrony poszczególnych gatunków oraz niepublikowanych w książkach tego typu informacji m. in. z wyjaśnieniem […]

Rośliny chronione Ziemi Złotostockiej

Rośliny chronione Ziemi Złotostockiej Format A5, oprawa miękka, liczba stron: 96. Zawiera opisy 39 gatunków roślin chronionych przedstawionych na 87 fotografiach. Opisy dotyczą ekologii, zagrożeń i ochrony poszczególnych gatunków oraz nigdzie niepublikowane informacje m. in. z wyjaśnieniem źródła pochodzenia nazw […]